Tag Archief van: employer emotion scan

Instant Connection biedt een aantal online sessies aan waarmee je meer kunt halen uit je organisatie en uit jezelf. Online sessies die er op gericht zijn om verbindingen tot stand te brengen. Betekenisvolle verbindingen die zeker in deze tijd onmisbaar zijn. Wil je meer weten over de mogelijkheden, de doorlooptijden en de tarieven van de online sessies, stuur dan een mail. Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden.

 

online sessie scanEmployer Emotion Scan

Een onderzoek nieuwe stijl naar tevredenheid in het werk in deze tijd van thuiswerken. Deze scan staat los van de gebruikelijke onderzoeken en heeft betrekking op het persoonlijke leven van medewerkers. De scan kan ingezet worden voor organisaties en afdelingen/teams vanaf 25 personen. De uitkomsten geven inzicht in hoe het met het emotionele welzijn (wellbeing) van de medewerkers gesteld is. Waar nodig kan vervolgens gewerkt worden aan de verbetering ervan doormiddel van gerichte workshops.

 

 

King Arthur sessie

Zeggen wat je denkt, de ruimte krijgen om nieuwe inzichten te delen of eerlijk vertellen hoe je de huidige werksituatie ervaart. Bij deze workshop draait het uiteraard om een virtuele ronde tafel. Aan deze tafel zijn alle deelnemers gelijkwaardig. Door het inzetten van creativiteit zorgen we ervoor dat deelnemers de structuren vergeten en loskomen van de hiërarchie. Zo ontstaat een constructieve en positieve sfeer, een klimaat waarin de deelnemers willen bouwen aan het team. De sessie is geschikt voor teams tot 20 personen.

 

 

Get connected sessie

Bij veel organisaties is de onderlinge verbinding door de Coronacrisis verbroken. Get Connected is een through the line workshop (whatsapp, teams, mail, intranet etc.) die alle medewerkers realtime deelgenoot maakt van hoe de verbindingen worden hersteld. Een levend verhaal waar alle medewerkers zelf onderdeel van uitmaken. Deze realtime workshop is geschikt voor organisaties tot 2.000 medewerkers.

 

 

geloof in jezelf online sessies spetter

Geloof in jezelf sessie

Een sessie van maximaal 1 uur, waarin de mentale spirit van de medewerkers wordt vergroot. Tijdens de sessie leren medewerkers hoe ze om kunnen gaan met de situatie waarin we met elkaar terecht zijn gekomen. Ze krijgen inzichten in de problemen, maar ook hoe ze deze kunnen oplossen. Als je in jezelf gelooft kan je tenslotte alles aan. Hij is geschikt voor maximaal 25 personen. Op verzoek kan deze sessie opgevolgd worden door creative coaching.

 

 

 

 

personal branding online sessie

Personal branding sessie

Wie ben je, waar sta je voor en hoe wil je gezien worden door je omgeving? Tijdens deze sessie wordt duidelijk wie je bent, hoe jij jezelf beter kunt profileren en wat je aan je communicatie kunt verbeteren om je doelen te bereiken. De deelnemers gaan zich realiseren dat perceptie realiteit is en hoe zij deze kennis kunnen toepassen in de praktijk om te groeien als mens in hun functie. Deze online sessie is geschikt voor maximaal 20 personen.

 

 

 

create your own reality online sensesCreate your own reality workshop

Crealisme gaat ervan uit dat de realiteit maakbaar is, als je bereid bent creatief naar je leven of situatie te kijken. Het gaat om het denken in oplossingen en het verleggen van grenzen. Iets scheppen gaat niet zozeer om de uitkomst, maar om het proces om iets te laten ontstaan. Met die gedachte in je hoofd kun je elke uitdaging aan. De invulling van de sessie gebeurt in overleg en is geschikt voor kleine en grote groepen.

 

 

 

Online sessies kerststerMoment gebonden evenementen

Sessies voor een creatieve virtuele invulling van de traditionele momenten in het jaar (zomerbbq, back to work, kerstborrel, nieuwjaarsbijeenkomst) passend bij de cultuur van het bedrijf. Informeer naar de mogelijkheden op maat.

 

 

 

tailor made online sessie

Tailor made oplossingen

Iedere organisatie heeft andere uitdagingen, zeker nu. Daarom ontwikkelen wij ook tailor made oplossingen voor uw organisatie op basis van uw input. Een sessie rondom compliance bijvoorbeeld, een bijeenkomst rond de presentatie van de kwartaalcijfers of een workshop om mensen meer plezier in hun werk te laten krijgen. Online, offline oplossingen of een combinatie hiervan.

vrouw met hart werkgelegenheidsonderzoek

Mensen zitten dagenlang in digitale meetings en tijdens deze meetings gaat het vooral over het doornemen van de zakelijke agenda. Tijd voor een persoonlijk gesprek is er nog maar zelden, laat staan dat je ooit nog spontaan een collega ontmoet die op een andere afdeling werkt. Toch loopt het werk gewoon door en is de productiviteit nog nooit zo hoog geweest. Op zich goed dus, zou je zeggen.

Onderzoeken zeggen niet alles

Natuurlijk meten bedrijven de tevredenheid van hun medewerkers en uiteraard volgen ze de protocollen van de overheid. Maar welke werknemer zegt in deze tijd tegen zijn of haar leidinggevende dat hij of zij het helemaal niet meer ziet zitten? De meeste medewerkers natuurlijk niet. En dan kan het gebeuren dat de directie denkt dat het bedrijf lekker in zijn vel zit, terwijl dit helemaal niet het geval is. Zo had de directie van een relatie van ons het gevoel dat de onderzoeken die ze deden wel positief qua uitkomst waren, maar dat dit niet helemaal klopte. Ze hadden het idee dat er teveel gekeken werd naar de harde (zakelijke) kant en te weinig naar de zachte (emotionele) kant. Aan ons de vraag om iets te bedenken om uit te vinden hoe hun medewerkers er emotioneel aan toe waren.

Een alternatief werktevredenheidsonderzoek

We hebben voorgesteld om een Employer Emotion Scan te houden, een alternatief werktevredenheidsonderzoek. Deze scan staat los van de gebruikelijke onderzoeken en heeft betrekking op het persoonlijke leven van de medewerkers. De uitkomsten waren verrassend. Zo gaf 20% aan dat thuiswerken een aanslag op het huwelijk was, 85 % procent dat ze hun collega’s misten en 78% dat ze veel minder plezier in hun werk hadden.

Uit de Employer Emotion Scan bleek inderdaad dat directies niet alleen moeten kijken naar de zakelijke kant van thuiswerken, maar ook naar de menselijke kant. Thuiswerken mag dan op korte termijn efficiënter zijn, op langere termijn zeker niet. Medewerkers verliezen het plezier in hun werk, krijgen een burn out of gaan zelfs scheiden. Dit alles gaat weer ten koste van de winstgevendheid. Benieuwd hoe de scan werkt en hoe wij die inzetten voor inspirerende communicatie die ratio en emotie verbindt? Stuur dan een mail en wij nemen contact met je op.