Instant Connection biedt een aantal online sessies aan waarmee je meer kunt halen uit je organisatie en uit jezelf. Online sessies die er op gericht zijn om verbindingen tot stand te brengen. Betekenisvolle verbindingen die zeker in deze tijd onmisbaar zijn. Wil je meer weten over de mogelijkheden, de doorlooptijden en de tarieven van de online sessies, stuur dan een mail. Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden.

 

online sessie scanEmployer Emotion Scan

Een onderzoek nieuwe stijl naar tevredenheid in het werk in deze tijd van thuiswerken. Deze scan staat los van de gebruikelijke onderzoeken en heeft betrekking op het persoonlijke leven van medewerkers. De scan kan ingezet worden voor organisaties en afdelingen/teams vanaf 25 personen. De uitkomsten geven inzicht in hoe het met het emotionele welzijn (wellbeing) van de medewerkers gesteld is. Waar nodig kan vervolgens gewerkt worden aan de verbetering ervan doormiddel van gerichte workshops.

 

 

King Arthur sessie

Zeggen wat je denkt, de ruimte krijgen om nieuwe inzichten te delen of eerlijk vertellen hoe je de huidige werksituatie ervaart. Bij deze workshop draait het uiteraard om een virtuele ronde tafel. Aan deze tafel zijn alle deelnemers gelijkwaardig. Door het inzetten van creativiteit zorgen we ervoor dat deelnemers de structuren vergeten en loskomen van de hiërarchie. Zo ontstaat een constructieve en positieve sfeer, een klimaat waarin de deelnemers willen bouwen aan het team. De sessie is geschikt voor teams tot 20 personen.

 

 

Get connected sessie

Bij veel organisaties is de onderlinge verbinding door de Coronacrisis verbroken. Get Connected is een through the line workshop (whatsapp, teams, mail, intranet etc.) die alle medewerkers realtime deelgenoot maakt van hoe de verbindingen worden hersteld. Een levend verhaal waar alle medewerkers zelf onderdeel van uitmaken. Deze realtime workshop is geschikt voor organisaties tot 2.000 medewerkers.

 

 

geloof in jezelf online sessies spetter

Geloof in jezelf sessie

Een sessie van maximaal 1 uur, waarin de mentale spirit van de medewerkers wordt vergroot. Tijdens de sessie leren medewerkers hoe ze om kunnen gaan met de situatie waarin we met elkaar terecht zijn gekomen. Ze krijgen inzichten in de problemen, maar ook hoe ze deze kunnen oplossen. Als je in jezelf gelooft kan je tenslotte alles aan. Hij is geschikt voor maximaal 25 personen. Op verzoek kan deze sessie opgevolgd worden door creative coaching.

 

 

 

 

personal branding online sessie

Personal branding sessie

Wie ben je, waar sta je voor en hoe wil je gezien worden door je omgeving? Tijdens deze sessie wordt duidelijk wie je bent, hoe jij jezelf beter kunt profileren en wat je aan je communicatie kunt verbeteren om je doelen te bereiken. De deelnemers gaan zich realiseren dat perceptie realiteit is en hoe zij deze kennis kunnen toepassen in de praktijk om te groeien als mens in hun functie. Deze online sessie is geschikt voor maximaal 20 personen.

 

 

 

create your own reality online sensesCreate your own reality workshop

Crealisme gaat ervan uit dat de realiteit maakbaar is, als je bereid bent creatief naar je leven of situatie te kijken. Het gaat om het denken in oplossingen en het verleggen van grenzen. Iets scheppen gaat niet zozeer om de uitkomst, maar om het proces om iets te laten ontstaan. Met die gedachte in je hoofd kun je elke uitdaging aan. De invulling van de sessie gebeurt in overleg en is geschikt voor kleine en grote groepen.

 

 

 

Online sessies kerststerMoment gebonden evenementen

Sessies voor een creatieve virtuele invulling van de traditionele momenten in het jaar (zomerbbq, back to work, kerstborrel, nieuwjaarsbijeenkomst) passend bij de cultuur van het bedrijf. Informeer naar de mogelijkheden op maat.

 

 

 

tailor made online sessie

Tailor made oplossingen

Iedere organisatie heeft andere uitdagingen, zeker nu. Daarom ontwikkelen wij ook tailor made oplossingen voor uw organisatie op basis van uw input. Een sessie rondom compliance bijvoorbeeld, een bijeenkomst rond de presentatie van de kwartaalcijfers of een workshop om mensen meer plezier in hun werk te laten krijgen. Online, offline oplossingen of een combinatie hiervan.